Cennik opłat regulaminowych

logo

 

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 1/2016

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie z dnia 06.10.2016 r.

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.) wprowadza się opłaty:
 

1. Za nie zwrócenie książek w ustalonym termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 50 groszy za każdy dzień zwłoki.

 

2. Czytelnik pokrywa koszty związane z ustaleniem jego aktualnego adresu (w przypadku jego zmiany) oraz wszelkie koszty związane
z korespondencją dotyczącą sprawy.

 

3. Opłatę za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych ustala dyrektor biblioteki biorąc pod uwagę wartość rynkową książki i jej przydatność w placówce bibliotecznej.

Subskrybuj Subskrybuj